Ekstern Kulturbygging - Indre Fosen

Kartlegging, relasjons- og nettverksbygging i Indre Fosen (foto: Petter Bueng).

KulturCompagniet har som et ledd i den forestående kommunesammenslåingen fått innvilget tilskudd til et forprosjekt gjennom Ekstern Kulturbygging i Indre Fosen.

For å kunne utvikle felles historiebygging og kulturell identitet i en ny, sammenslått kommune, vil det være avgjørende med en overordnet og ryddig kartlegging. Denne vil kunne påvirke hvorvidt den kulturelle sammenslåingen vil bli en suksess eller ikke. Målet med en slik prosess er en samlende, inkluderende og skapende kultur, på tvers av de tidligere kommunegrensene. For vår del, vil det i første omgang si en konkret kartlegging av kulturen i Leksvik / Rissa pr. i dag; lag / foreninger, frivillige organisasjoner, kulturbasert næring (aktører, produsenter etc). I en slik prosess vil det etter hvert være naturlig å kalle sammen relevante kulturaktører til seminarer / happenings, der man har fokus på relasjonsbygging og utveksling av kompetanse.

Dersom du er med i- eller nylig har etablert en forening, ideéll organisasjon, stiftelse eller et foretak innenfor kultur / kulturbasert næring, så er det fint om du benytter vårt kontaktskjema HER. Dette gjelder altså særlig nyetablerte, men gi oss gjerne et lite vink uansett. Det vil i slutten av mai / starten av juni bli sendt ut en spørreundersøkelse til våre registrerte aktører, så dersom du / dere ikke mottar denne, så er det enda større grunn til å kontakte oss. 

Her vil man kort sagt få muligheten til å være med på kompetanse, relasjons- og nettverksbygging sammen med likesinnede, kostnadsfritt.

_
_
_